MIŁOSIERDZIE
OBRAZ
“Pragnę, aby cały Świat poznał miłosierdzie moje” (Dz. 687) “Przez obraz ten udzielać będę łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570) “Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Mojego” (Dz. 300) “… niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chciażby grzechy jej były jako szkarłat.” (Dz. 699) “szczególnie tobie i wszystkim, którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu Moim.  Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci, jako swej chwały. I chociażby  grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia  Mojego, oddaje Mi największą chwałę i jest zaszczytem męki Mojej. Kiedy dusza  wysławia Moją dobroć, wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła.” (Dz. 378)
ŚWIĘTO
“ Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.”
(Dz. 699)
“ ”Ojcze Nasz” i “Zdrowaś Maryjo”, i “Wierzę w Boga” następnie  na paciorkach “Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo będziesz odmawiać następujące słowa: Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.” (Dz. 476)
“Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego.”
(Dz. 687)
APOSTOLSTWO
© 2023 - AAMCH Inc. office@aamch.org
KORONKA
aut. Eugeniusz Kazimirowski 1934
Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego
JEZU, UFAM TOBIE
W serwisie przedstawiono wybrane teksty z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny (Heleny Kowalskiej)
MIŁOSIERDZIE BOŻE
MIŁOSIERDZIE
OBRAZ
“Pragnę, aby cały Świat poznał miłosierdzie moje”
(Dz. 687)
“Przez obraz ten udzielać będę łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego”
(Dz. 570)
“Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Mojego”
(Dz. 300)
“… niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chciażby grzechy jej były jako szkarłat.”
(Dz. 699)
“… szczególnie tobie i wszystkim, którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu Moim. Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci, jako swej chwały. I chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia Mojego, oddaje Mi największą chwałę i jest zaszczytem męki Mojej. Kiedy dusza wysławia Moją dobroć, wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła.”
(Dz. 378)
ŚWIĘTO
“Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.”
(Dz. 699)
”Ojcze Nasz” i “Zdrowaś Maryjo”, i “Wierzę w Boga” następnie na paciorkach “Ojcze nasz” mówić bę- dziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo będziesz odma- wiać następujące słowa: Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Śięty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.”
(Dz. 476)
“Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wie- lkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego.”
(Dz. 687)
APOSTOLSTWO
KORONKA
aut. Eugeniusz Kazimirowski 1934
JEZU, UFAM TOBIE
W serwisie przedstawiono wybrane teksty z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny (Heleny Kowalskiej)